A recommender system for developer onboarding

Liu, Chao; Yang, Dan; Zhang, Xiaohong; Hu, Haibo; Barson, Jed; Ray, Baishakhi;